Zasady zachowania poUfności informacji

Polityka prywatności

Ewa-Marine GmbH,
marinSolar jednostki biznesowej

Ochrona danych kontakt: Christian Schmidt
ZaDzwoń: +49 8171 418520
E-mail: info @ marinSolar.biz

Ewa-Marine specjalizuje się w prawo do informacyjnego samostanowienia swoich klientów i użytkowników. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest zatem przeprowadzane wyłącznie w zakresie wymienionym w niniejszych informacjach o ochronie danych.

Jako użytkownik naszej strony internetowej, otrzymasz w niniejszej polityce prywatności wszystkie niezbędne informacje o tym, jak, w jakim stopniu i w jakim celu my lub zewnętrzni dostawcy zbierają i wykorzystują dane od Ciebie. Zbieranie i wykorzystywanie danych użytkownika jest ściśle zgodne z wymogami Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG). Jesteśmy szczególnie zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych osobowych i dlatego ściśle współpracujemy w granicach określonych przez wymagania prawne. Zbieranie tych danych osobowych jest dobrowolne, jeśli możemy. Dane te będą również udostępniane osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o szczególnie poufne dane, takie jak transakcje płatnicze lub w odniesieniu do żądań do nas za pomocą szyfrowania SSL. W tym momencie jednak nie chcemy przegapić ogólnych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu, nad którymi nie mamy żadnego wpływu. Zwłaszcza w ruchu e-mail, dane nie są bezpieczne bez dodatkowych środków ostrożności i mogą być zbierane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie, blokowanie

Otrzymasz informacje o danych osobowych, które przechowujemy o Tobie, jak również o pochodzeniu, odbiorcy i celu gromadzenia danych oraz przetwarzaniu danych w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Wyłączeniem jest dane, które są zachowywane z powodu przepisów prawnych lub wymagane do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej. Aby blokada danych została zrealizowana w dowolnym momencie, dane są przechowywane w pliku blokady do celów kontrolnych. Jeśli dane nie są gromadzone w drodze prawnego obowiązku archiwizacji, usuniemy Twoje dane na Twój wniosek. Jeśli obowiązek archiwizacji jest w porządku, będziemy blokować dane. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących korekty, zablokowania lub usunięcia danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod danymi kontaktowymi w niniejszej polityce prywatności lub na adres podany w odcisku.

Pliki cookie

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Te małe pliki tekstowe są przechowywane na komputerze użytkownika z naszego serwera. Wspierają one prezentację naszej strony internetowej i pomagają poruszać się po naszej stronie internetowej. Pliki cookie zbierają dane o adresie IP, przeglądarce, systemie operacyjnym i połączeniu internetowym. Nie kojarzy tych informacji z danymi osobowymi i nie ujawniają ich stronom trzecim. W żadnym wypadku cookies używane przez nas do wprowadzenia złośliwych lub szpiegostwo programów na komputerze. Można również korzystać z naszej strony internetowej bez użycia plików cookie, co może prowadzić do ograniczonej liczby oświadczeń i funkcji naszej oferty. Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, możesz to zrobić za pomocą specjalnych ustawień przeglądarki. Aby wprowadzić odpowiednie zmiany, należy użyć funkcji pomocy. Możesz zarządzać plikami cookie reklam online za pomocą następujących linków: http://www.aboutads.info/choices dla USA http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices dla Europy

Świadczenie usług płatnych

Jeśli użytkownik chce korzystać z płatnych usług i usług oferowanych w naszej witrynie, może być konieczne zebranie dalszych danych w celach rozliczeniowych oraz ze względów bezpieczeństwa. Regularnie chodzi o Twoje imię i nazwisko, ważny adres e-mail oraz, w razie potrzeby, adres i numer telefonu, a także dalsze informacje w zależności od indywidualnego przypadku. Może to również dotyczyć treści, które pozwalają nam zweryfikować podane informacje, takie jak własność podanego adresu e-mail. Musimy upewnić się, ze względów prawnych, że faktycznie chcesz otrzymywać usługi w ofercie, a my możemy właściwie naliczać opłaty za usługę. Pracujemy w transakcjach płatniczych, aby zabezpieczyć dane za pomocą standardu szyfrowania SSL, rozpoznawalnego przez linię przeglądarki “https:///”.

Zbieranie danych programu Access

Dostarczenie i prezentacja treści za pośrednictwem naszej strony technicznej wymaga gromadzenia określonych danych. Z Państwa dostępem do naszej strony internetowej, te tak zwane pliki dzienników serwera są zapisywane przez nas lub dostawcę przestrzeni internetowej. Te pliki dzienników nie pozwalają wyciągnąć wniosków o Tobie i Tobie. Odpowiednie informacje składają się z nazwy strony internetowej, pliku, aktualnej daty, ilości danych, webrows i jego wersji, używanego systemu operacyjnego, nazwy domeny Twojego dostawcy Internetu, adresu URL strony odsyłającej, który jest stroną, z której Nasza strona uległa zmianie, a także odpowiedni adres IP. Wykorzystujemy te dane do prezentowania i dostarczania naszych treści, jak również do celów statystycznych. Informacje te wspierają dostarczanie i ciągłe doskonalenie naszej oferty. Zastrzegamy sobie również prawo do retrospektywnego sprawdzania wspomnianych danych, w przypadku podejrzenia niezgodnego z prawem korzystania z naszej oferty.

Treści i usługi osób trzecich

Oferta na naszej stronie internetowej może również gromadzić treści, usługi i usługi od innych dostawców, które uzupełniają naszą ofertę. Przykładami takich ofert są mapy Google Maps, filmy z YouTube lub grafiki innych firm. Wywołanie tych usług od osób trzecich wymaga regularnej dostawy adresu IP. Dzięki temu dostawcy można dostrzec i przechowywać adres IP użytkownika. DoDaliśmy wszelkie wysiłki, aby uwzględnić tylko dostawców zewnętrznych, którzy wykorzystują adresy IP wyłącznie do dostarczenia treści. Nie mamy jednak kontroli nad tym, który dostawca zewnętrzny może przechowywać adres IP. Magazyn ten może być wykorzystywany, na przykład, do celów statystycznych. Jeśli dowiemy się o działaniach związanych z przechowywaniem stron trzecich, natychmiast powiadomimy o tym fakcie naszych użytkowników. Należy również zwrócić uwagę na szczególne zasady ochrony prywatności dotyczące poszczególnych zewnętrznych dostawców i usługodawców, których usługi używamy na naszej stronie internetowej. Można go również znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Newsletter

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby otrzymywać nasz newsletter. Aby to zrobić, potrzebny jest Twój adres e-mail. Ponadto, zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi, musimy sprawdzić, czy jesteś rzeczywiście właścicielem podany adres e-mail i chcesz otrzymywać newsletter. W związku z tym gromadzimy informacje, które umożliwiają taki przegląd. Dane zebrane w tym kontekście służą do wysyłania i otrzymywania newslettera. Mają one inny cel i nie będą przekazywane osobom trzecim. Poza informacjami niezbędnymi do uzyskania newslettera nie gromadzimy żadnych dalszych danych z naszej strony. Ponieważ dostawa i otrzymywanie newslettera zależy od Państwa zgody, użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych bez podania przyczyny. Skorzystaj z “linku rezygnacji” zawartego w newsletterze.

Dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe w kontekście unikania danych i gospodarki danymi tylko w takim zakresie i tak długo, jak jest to konieczne do korzystania z naszej strony internetowej lub jest przepisywane przez ustawodawcę. Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz polityki prywatności w przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Jeśli cel gromadzenia danych zostanie usunięty lub osiągnięty zostanie koniec ustawowego okresu przechowywania, zebrane dane zostaną zablokowane lub usunięte. Nasza strona internetowa może być używana regularnie bez ujawniania danych osobowych. Jeśli gromadzimy dane osobowe – takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail – zbieranie danych jest dobrowolne. Bez wyraźnej zgody ze strony użytkownika, dane te nie zostaną dostarczone do wiadomości stron trzecich. Należy pamiętać, że dane nie zawsze są bezpiecznie przesyłane w Internecie. Zwłaszcza w ruchu e-mail, ochrona w wymianie danych nie może być zagwarantowana.

Pliki dzienników serwera

Pliki dzienników serwera to anonimowe dane zbierane podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej. Informacja ta nie pozwala na wyciągnięcie wniosków o Tobie osobiście, ale z przyczyn technicznych jest niezbędna do dostarczenia i prezentacji naszych treści. Służymy również naszą statystyką i stałą optymalizacją naszych treści. Typowe pliki dziennika to data i godzina dostępu, ilość danych, przeglądarka wykorzystywana do dostępu i jego wersja, używany system operacyjny, nazwa domeny dostawcy, którego zlecono, Strona, z której przyjechałeś do naszej oferty. Adres URL strony odsyłającej) i adresu IP. LogFiles pozwalają również na ścisłe badanie w przypadku podejrzenia o bezprawne korzystanie z naszej strony internetowej.

Szyfrowanie SSL

Nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL, jeśli chodzi o przekazywanie treści poufnych lub osobistych do naszych użytkowników. To zamknięcie jest aktywne, na przykład, w przetwarzaniu transakcji płatniczych, jak również w przypadku wniosków, które można nam dokonać za pośrednictwem naszej strony internetowej. Upewnij się, że szyfrowanie SSL jest włączona z boku podczas odpowiednich działań. Korzystanie z szyfrowania jest łatwe do wykrycia: wyświetlacz w linii przeglądarki przełącza się z “http://” na “https://”. Dane zaszyfrowane za pomocą protokołu SSL nie mogą być odczytywane przez strony trzecie. Przesyłaj poufne informacje tylko wtedy, gdy jest włączone szyfrowanie SSL i skontaktuj się z nami w wątpliwość.

Sprzeczności promocyjne wiadomości e-mail

W ramach obowiązku prawnego Impressum, musimy opublikować nasze dane kontaktowe. Są one wykorzystywane przez strony trzecie w części do wysyłania niepożądanych reklam i informacji. Niniejszym sprzeciwiamy się wysyłaniu materiałów promocyjnych wszelkiego rodzaju, które nie są wyraźnie autoryzowane. Wyraźnie Zastrzegamy sobie również prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianym i niezamówionym materiałom promocyjnym. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do tzw spam e-mail, spam listów i faksów spam. Chcielibyśmy podkreślić, że nieautoryzowany transfer materiałów promocyjnych może mieć wpływ zarówno na konkurencję, jak i na przestępstwa cywilne i karne. Spam e-maile i faksy spam w szczególności może prowadzić do wysokich roszczeń o odszkodowanie, jeśli zakłócają działalność gospodarczą z powodu przeludnienia skrzynek pocztowych lub faksów.

ZaSzyfrowane transakcje płatności

Zabezpieczamy dane w transakcjach płatniczych. Dlatego nasza strona używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa i ochrony poufnych i osobistych treści podczas przesyłania w transakcjach płatniczych. Można samodzielnie określić, czy szyfrowanie SSL jest włączone, czy nie. Możesz zobaczyć użycie szyfrowania w wierszu adresu przeglądarki. Tylko wtedy, gdy zwykły wyświetlacz przełącza z “http://” na “https://” jest zaszyfrowany transfer danych. Linia przeglądarki “https://” pokazuje użycie szyfrowania SSL, transakcje płatnicze są teraz szyfrowane. Poprzez aktywację szyfrowania SSL, strony trzecie nie będą miały możliwości odczytywania poufnych danych. W związku z tym transfer danych z szyfrowaniem SSL włączone.

Polityka prywatności dotycząca używania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Kontroler został zintegrowany z Google Analytics składnik (z funkcją anonimizacji) na tej stronie. Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza internetowa polega na gromadzeniu, gromadzeniu i analizie danych dotyczących zachowań odwiedzających strony. Usługa analizy internetowej gromadzi, między innymi, dane o tym, z której strony internetowej poszkodowany wszedł do strony internetowej (tzw. odsyłająca), które podstrony witryny internetowej lub jak często i dla których długość pobytu Bottom spojrzał na. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści płynących z reklamy internetowej.

Firma operacyjna składnika Google Analytics to Google Inc., 1600 amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontroler używa dodatku “_ Gat. _ anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Ten dodatek skraca i przekształca anonimowy adres IP połączenia internetowego osoby dotkniętej problemem, jeśli dostęp do naszej strony internetowej z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego Umawiającego się Państwa do umowy o Europejskiego obszaru gospodarczego.

Celem komponentu Google Analytics jest analizowanie przepływów odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w celu sporządzenia raportów online dla nas, które pokazują działania na naszej stronie internetowej oraz w celu zapewnienia innym korzystania z naszej strony internetowej. Do świadczenia usług związanych z witryną.

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

Google Maps Plugin

Wir setzen auf unserer Webseite ein Plugin des Internetdienstes Google Maps ein. Betreiber von Google Maps ist Google Inc., ansässig in den USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Indem Sie Google Maps auf unserer Webseite nutzen, werden Informationen über die Nutzung dieser Webseite und Ihre IP-Adresse an einen Google-Server in den USA übermittelt und auch auf diesem Server gespeichert. Wir haben keine Kenntnis über den genauen Inhalt der übermittelten Daten, noch über ihre Nutzung durch Google. Das Unternehmen verneint in diesem Kontext die Verbindung der Daten mit Informationen aus anderen Google-Diensten und die Erfassung personenbezogener Daten. Allerdings kann Google die Informationen an Dritte übermitteln. Wenn Sie Javascript in Ihrem Browser deaktivieren, verhindern Sie die Ausführung von Google Maps. Sie können dann aber auch keine Kartenanzeige auf unserer Webseite nutzen. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie Ihr Einverständnis mit der beschriebenen Erfassung und Verarbeitung der Informationen durch Google Inc.. Näheres zu den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen für Google Maps erfahren Sie hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Jetpack für WordPress

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Jetpack integriert. Jetpack ist ein WordPress-Plug-In, welches dem Betreiber einer Internetseite, die auf WordPress aufbaut, zusätzliche Funktionen bietet. Jetpack gestattet dem Internetseitenbetreiber unter anderem eine Übersicht über die Besucher der Seite. Durch die Anzeige von verwandten Beiträgen und Publikationen oder die Möglichkeit, Inhalte auf der Seite zu teilen, ist ferner die Steigerung der Besucherzahlen möglich. Außerdem sind Sicherheitsfunktionen in Jetpack integriert, sodass eine Jetpack nutzende Internetseite besser gegen Brute-Force-Attacken geschützt ist. Jetpack optimiert und beschleunigt ferner das Laden der auf der Internetseite integrierten Bilder.

Betreibergesellschaft des Jetpack-Plug-Ins für WordPress ist die Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Die Betreibergesellschaft setzt die Trackingtechnologie der Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, ein.

Jetpack setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Jetpack-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Jetpack-Komponente veranlasst, Daten zur Analysezwecken an Automattic zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Automattic Kenntnis über Daten, die in der Folge zur Erstellung einer Übersicht der Internetseiten-Besuche verwendet werden. Die so gewonnenen Daten dienen der Analyse des Verhaltens der betroffenen Person, welche auf die Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen zugegriffen hat und werden mit dem Ziel, die Internetseite zu optimieren, ausgewertet. Die über die Jetpack-Komponente erhobenen Daten werden nicht ohne eine vorherige Einholung einer gesonderten ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person dazu genutzt, die betroffene Person zu identifizieren. Die Daten gelangen ferner Quantcast zur Kenntnis. Quantcast nutzt die Daten zu den gleichen Zwecken wie Automattic.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Automattic/Quantcast ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Ponadto, pliki cookie już określone przez Automattic mogą być usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto osoba zainteresowana może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie jetpacka, jak również przetwarzaniu tych danych przez Automattic/Quantcast, oraz Zapobiec. Aby to zrobić, osoba zainteresowana musi nacisnąć przycisk opt-out pod linkiem https://www.Quantcast.com/opt-out/, który określa plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony wraz z zarzutem jest przechowywany w systemie technologii informatycznych używanym przez daną osobę. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte z systemu, którego dotyczy dana osoba po proteście, osoba zainteresowana musi ponownie odwiedzić link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

Przy ustalaniu pliku cookie opt-out możliwe jest jednak, że strona internetowa kontrolera nie może być już w pełni wykorzystywana dla danej osoby.

Automattic Polityka prywatności jest dostępna pod https://Automattic.com/privacy/. Quantcast Polityka prywatności jest dostępna pod https://www.Quantcast.com/privacy/.

Rodzaj płatności: Polityka prywatności w systemie PayPal jako forma płatności

Kontroler posiada zintegrowane komponenty firmy PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności są przetwarzane za pomocą tak zwanych kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub firmowe. PayPal pozwala również na dokonanie płatności wirtualnych za pośrednictwem kart kredytowych, jeśli użytkownik nie ma konta PayPal. Konto PayPal jest uruchamiane przez adres e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia wypłacanie płatności online stronom trzecim, a także otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje zarządcze i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejska spółka operacyjna firmy PayPal to PayPal (Europa) S.à.r.l. & cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg.

Jeśli dana osoba wybierze opcję płatności “PayPal” w trakcie procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dotyczy problem, zostaną automatycznie przesłane do firmy PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetworzenia płatności.

Dane osobowe przekazywane do firmy PayPal to zwykle imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetworzenia płatności. W celu przetworzenia umowy kupna konieczne są również takie dane osobowe, które są powiązane z odpowiednim porządkiem.

Celem przekazania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator danych przekaże dane osobowe firmie PayPal, zwłaszcza w przypadku uzasadnionych interesów w zakresie transferu. Dane osobowe wymieniane między firmą PayPal a administratorem mogą być przekazywane przez firmę PayPal do agencji sprawozdawczości biznesowej. Celem tego przeniesienia jest zweryfikowanie tożsamości i kredytu.

Firma PayPal może ujawnić dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub w celu przetworzenia danych w imieniu.

Osoba zainteresowana ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie do firmy PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do celów (umownych) przetwarzania płatności.

Dostęp do zasad ochrony prywatności obowiązujących w firmie PayPal można uzyskać pod https://www.PayPal.com/de/webapps/MPP/UA/privacy-Full.

Program partnerski Amazon

Jako uczestnik programu Amazon partner, kontroler posiada zintegrowane komponenty Amazon na tej stronie. Amazon komponenty zostały zaprojektowane przez Amazon z celem kierowania klientów poprzez reklamy na różnych stronach internetowych Amazon, szczególnie Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.com.au, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it i Amazon.es. BuyVIP.com przeciwko opłacaniu prowizji. Administrator może generować przychody z reklam za pomocą komponentów Amazon.

Firma działająca w tych komponentach Amazon jest Amazon EU S. à. r. l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg, Luksemburg.

Mazon umieszcza plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Za pośrednictwem każdego pojedynczego połączenia jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Amazon, przeglądarka internetowa jest wykorzystywana w systemie informatycznym Osoba, której dotyczy problem, automatycznie poprosi o przesłanie danych do Amazon w celu reklamy online i rozliczeń prowizji. W ramach tego procesu technicznego, Amazon staje się świadomy danych osobowych, że Amazon używa do śledzenia pochodzenia zamówień otrzymanych od Amazon, a następnie umożliwić Komisji rozliczeń. Amazon może zrozumieć, między innymi, że osoba zainteresowana kliknął na link partnerski na naszej stronie internetowej.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również firmie Amazon umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Ponadto, pliki cookie już ustawione przez Amazon mogą być usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

Aby uzyskać więcej informacji i obowiązującej Amazon polityki prywatności, https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

GDPR prywatności Generator